English version
Drukuj

Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów - zakończony

logo_strukturalne


PROJEKT ROZWOJOWY - ZAKOŃCZONY


25.03.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3.1, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę Nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 o dofinansowanie projektu:

"Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:


Wartość projektu ogółem5 103 516,91 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych4 888 397,07 PLN
w tym udział dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)4 155 137,51 PLN
Okres realizacji2009 - 2012Informacji na temat projektu udzieli Państwu:

dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP
tel. +48 (22) 568 21 84