English version
Drukuj

Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych - zakończony


logo_strukturalneWitamy w serwisie Projektu kluczowego:

Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego
w Warszawie - Koordynator

INSTYTUT PALIW I ENERGII ODNAWIALNEJ w Warszawie

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII we Wrocławiu

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. w Tarnowie


Wartość projektu24 682 275,26 PLN
Kwota kwalifikowana22 640 000 PLN
W tym dofinansowanie z EFRR 19 244 000 PLN
Okres realizacji2008-2015Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego