English version
Drukuj

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) - zakończony


logo_strukturalne


logoty-_agrobiokap

PROJEKT ROZWOJOWY - ZAKOŃCZONY

Od 1.01.2010 r. Instytut Chemii Przemysłowej włączył się w realizację projektu nr UDA-POIG.01.03.01-00-138/09 pt. „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (agrobiokap)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2013.


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Projekt realizowany był przez Konsorcjum w składzie:

 • Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą przy ul. Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa


  Koordynatorem Konsorcjum jest dr hab. inż. Piotr Konieczka (Politechnika Gdańska).


  Wartość projektu

  3 874 234,55 PLN

  Rekomendowana kwota dofinansowania

  3 391 950,00 PLN

  Udział środków publicznych

  508 792,50 PLN

  Udział Unii Europejskiej

  2 883 157,50 PLN

  Okres realizacji01.04.2007 - 01.07.2013

  Informacji na temat zadania 8 realizowanego w IChP udzieli Państwu:


  dr inż. Irena Grzywa-Niksińska

  tel. +48 (22) 568 20 05
  faks +48 (22) 568 25 64