English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Diakun, I. Michalska-Pożoga

Symulacja przemieszczania się cząsteczek polietylenu w tarczowej strefie wytłaczarki

Polimery 2004, nr 1, 42


Streszczenie

Przedstawiono (na przykładzie PE-LD) wyniki obliczeń symulacynych, których celem było przeanalizowanie, w jakim stopniu mechanizm ruchu laminarnego występującego w tarczowej szczelinie wytłaczarki może porządkować strukturę nadcząsteczkową polimeru. Analiza dotyczy wpływu natężenia przepływu, miejsca usytuowania w szczelinie tarczowej (czyli głębokości szczeliny), średnicy tarczy i wymiaru szczeliny na tendencję porządkowania łańcuchów polimerowych. Tendencję tę określano stosunkiem różnic przemieszczania końców łańcucha w kierunku promieniowym (Δr) i obwodowym (Δobw) do długości konformacyjnej (lk) i długości całkowitej (lc) łańcucha.


Słowa kluczowe: strefa tarczowa wytłaczarki, polietylen, symulacja ruchu cząsteczek, położenie końców łańcucha, porządkowanie struktury
J. Diakun, I. Michalska-Pożoga (1.63 MB)
Symulacja przemieszczania się cząsteczek polietylenu w tarczowej strefie wytłaczarki