English version
Drukuj

Technologia polimerów

Tematyka badawcza

 • Technologia wytwarzania poli(tlenku fenylenu)
 • Modyfikacja fizyczna poliacetali, w tym za pomocą nanonapełniaczy
 • Modyfikacja technologii wytwarzania PVC
 • Nanokompozyty PVC


Doświadczenie

 • technologia wytwarzania suspensyjnego PVC – skala laboratoryjna, pilotowa i przemysłowa, wszelkie aspekty
 • nanokompozyty PVC produkowane in-situ – skala pilotowa

 • wpływ PVC na środowisko i zdrowie

 • technologia wytwarzania poliacetali - skala wielkolaboratoryjna i przemysłowa

 • kopolimeryzacja kationowa trioksanu z różnymi komonomerami

 • inicjatory procesu kopolimeryzacji trioksanu

 • fizyczna modyfikacja poliacetali

 • założenia projektowe procesu wytwarzania poliacetali w skali przemysłowej

 • instrukcje ruchowe procesu przemysłowego

 • termograwimetria poliacetali

Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu do przemysłu technologii poliacetali i PVC.


Metodyka i wyposażenie badawcze

 • reaktory i autoklawy laboratoryjne
 • program sterujący procesem polimeryzacji
 • wielkolaboratoryjna instalacja ciągłego procesu kopolimeryzacji trioksanu
 • stanowiska badawcze:
   • periodycznej polimeryzacji/kopolimeryzacji monomerów winylowych
   • periodycznej kopolimeryzacji trioksanu
   • pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia
   • usuwania frakcji niestabilnej
   • badań termograwimetrycznych
   • kalorymetrii różnicowej

Ekspertyzy

 • ekspertyzy i doradztwo dotyczące produkcji suspensyjnego PVC oraz wpływu PVC na środowisko i zdrowie
 • doradztwo dotyczące ftalanów oraz prognoz ich stosowania

 • szkolenia, workshopy (warsztaty) w dziedzinie relacji PVC - zdrowie - środowisko


Kontakt

dr inż. Sebastian Firlik

tel. +48 22 568 29 57, 568 20 42