English version
Drukuj

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Warszawa, 24 marca 2020 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia


Dotyczy: postępowania na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Strazy Pożarnej dla budynku nr 24 na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8 - sprawa nr WL-2/223/407/19/MR.

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. nr 1843) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywania sygnału do Państwowej Strazy Pożarnej dla budynku nr 24 na terenie siedziby Zamawiającego. Numer ogłoszenia 637363-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

UZASADNIENIE
  1. W trakcie badania ofert stwierdzono, żę warunek dotyczący wykazania robót odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia okazał sie nieprecyzyjny. Wykonawcy różnie go interpretują, w szczególności w zakresie ustalenia minimalnej wartości prac referencyjnych.
  2. W związku z powyższym niemożliwym jest ustalenie, którzy wykonawcy złożyli prawidłowe oferty, co z kolei uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy.
Unieważnienie przetargu (878.2 KB)