English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Polaczek, E. Dziki, J. Pielichowski

Właściwości i synteza poli(kwasu asparaginowego) oraz jego pochodnych

Polimery 2003, nr 1, 61


Streszczenie

Na podstawie literatury (przede wszystkim patentowej) przedstawiono ogólną charakterystykę i możliwości zastosowania poli(kwasu asparaginowego) (PKA). PKA charakteryzuje się takimi specyficznymi właściwościami, jak nietoksyczność, rozpuszczalność w wodzie, higroskopijność oraz biodegradowalność, co umożliwia jego wykorzystywanie, m.in. w medycynie, ochronie środowiska, rolnictwie i kosmetyce. Omówiono budowę PKA, który może występować w postaci cyklicznej lub liniowej. Dużo miejsca poświęcono trzem metodom syntezy PKA: z N-karboksybezwodników aminokwasów, z monomerycznego kwasu asparaginowego (w wyniku ogrzewania) oraz z kwasu aminomaleinowego (produktu reakcji bezwodnika maleinowego i amoniaku).


Słowa kluczowe: poli(kwas asparaginowy), synteza, budowa, właściwości, zastosowanie

J. Polaczek, E. Dziki, J. Pielichowski (528.4 KB)
Właściwosci i synteza poli(kwasu asparaginowego) oraz jego pochodnych