English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Kaczmar, J. Pach, C. Burgstaller

Włókna konopne modyfikowane chemicznie przeznaczone do wzmacniania polimerów (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 817


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.817

Streszczenie

Włókna konopne modyfikowano metodą alkalizacji, acetylowania lub za pomocą bezwodnika maleinowego. W celu zbadania zmian chemicznych włókien konopnych po zastosowaniu modyfikacji wykonano analizę widm w podczerwieni (FT-IR) (rys. 2). Określono również wpływ przeprowadzonych modyfikacji na stabilność termiczną włókien (rys. 4 i 5). Analiza termograwimetryczna pokazała, że włókna niemodyfikowane wykazują nieco gorszą stabilność termiczną i ich degradacja rozpoczyna się w niższej temperaturze niż w przypadku pozostałych analizowanych włókien. Włókna modyfikowane są stabilne termicznie do ok. 250 °C, co może wynikać z usunięcia podczas modyfikacji mniej stabilnych składników włókien, jak np. hemiceluloza, której rozkład rozpoczyna się w temp. 150 °C. Za pomocą SEM zbadano i porównano topografię powierzchni włókien surowych i modyfikowanych chemicznie (rys. 3). Modyfikacja chemiczna spowodowała usunięcie warstwy wosków, co objawiło się tym, że włókna elementarne w wiązkach zostały bardziej wyodrębnione. Usunięcie substancji woskowych z powierzchni włókien lignocelulozowych spowodowało odsłonięcie powierzchniowych grup hydroksylowych i zmianę topografii powierzchni włókien, czyniąc powierzchnię bardziej szorstką.


Słowa kluczowe: włókna konopne, modyfikacja chemiczna, alkalizacja, acetylowanie


e-mail: joanna.pach@pwr.wroc.pl


J. W. Kaczmar, J. Pach, C. Burgstaller

Włókna konopne modyfikowane chemicznie przeznaczone do wzmacniania polimerów (j. ang.)