English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, E. Głowińska

Wpływ celulozy na właściwości mechaniczne i termomechaniczne wulkanizatów

wytworzonych z mieszanek kauczuku naturalnego z jej udziałem

Polimery 2011, nr 11/12, 823


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.823

Streszczenie

Z mieszanek kauczuku naturalnego (NR) zawierających 10—30 cz. mas. rozdrobnionej mechanicznie celulozy — w postaci przetworzonej makulatury (CP) lub maty bawełnianej (CB) — wytworzono wulkanizaty. Oceniano właściwości mechaniczne i termomechaniczne w warunkach dynamicznych (metoda DMTA), zbadano ścieralność, twardość, elastyczność przy odbiciu oraz gęstość otrzymanych elastomerów. Stwierdzono, że dodatek celulozy (bez względu na jej pochodzenie) zwiększa gęstość wulkanizatów i ich ścieralność, powoduje zmniejszenie zarówno wytrzymałości na rozciąganie, jak i wydłużenia przy zerwaniu. Elastyczność wulkanizatów uzyskanych z mieszanek kauczuku NR z celulozą pogarszała się, a twardość rosła wraz ze wzrostem ilości wprowadzonej celulozy. Na podstawie analizy termomechanicznej ustalono, że zastosowana ilość celulozy praktycznie biorąc nie wpływa na zmianę temperatury zeszklenia wytworzonego materiału, a wulkanizaty zawierające maksymalną ilość celulozy (30 cz. mas.) charakteryzują się największymi wartościami modułu stratności (E”).


Słowa kluczowe: kauczuk naturalny, elastomery, celuloza, właściwości mechaniczne, dynamiczna analiza termomechaniczna


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Datta, E. Głowińska

Wpływ celulozy na właściwości mechaniczne i termomechaniczne wulkanizatów wytworzonych z mieszanek kauczuku naturalnego z jej udziałem