English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Wu Xingan, Wu Zungha, Chen Shufa, Liu Hanmao, Li Linglan, Shuai Zhengquan

Wybór metody olejowania kauczuku i właściwości olejowanego 1,4-cis-polibutadienu

otrzymywanego wobec katalizatora neodymowego (j. ang.)

Polimery 2003, nr 3, 179


Streszczenie

Porównano trzy metody olejowania kauczuku – ciągłą, jednoetapową i dwuetapową (rys. 1-3, tabela 1). Najlepsza z nich jest dwuetapowa, która prowadzi do produktu o stałej, zadanej zawartości oleju. Modyfikowany w ten sposób 1,4-cis-polibutadien otrzymywany wobec katalizatora neodymowego charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż olejowany 1,4-cis-polibutadien uzyskiwany pod wpływem katalizatora niklowego – dotychczas najlepszy kauczuk butadienowy (tabela 3).


Słowa kluczowe: olejowanie kauczuku, 1,4-cis-polibutadien, katalizator neodyniowy, katalizator niklowy, właściwości mechaniczne

Wu Xingan, Wu Zungha, Chen Shufa, Liu Hanmao, Li Linglan, Shuai Zhengquan (435.4 KB)
Wybór metody olejowania kauczuku i właściwości olejowanego 1,4-cis-polibutadienu otrzymywanego wobec katalizatora neodymowego (j. ang.)