English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania polikaprolaktonu


Sieć Badawcza Łukasiewicz
-
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób wytwarzania polikaprolaktonu"
(nr patentu PL214796)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: jedenaście tysięcy złotych + VAT)

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania polikaprolaktonu o dużej liczbowo średniej masie cząsteczkowej oraz różnej modalności.

Polikaprolakton należy do tworzyw, które znalazły szerokie zastosowanie w medycynie jako materiał bioresorbowalny, uzywany do otrzymywania rozpuszczalnych nici, bioresorbowalnych włókien i tkanin stosowanych w technice chirurgicznej. Polikaprolakton znajduje taklże zastosowanie jako bioresorbowalny nośnik leków uwalniających je do organizmu w określonym czasie.

nr patentu: PL214796

nr zgłoszenia patentowego: 388950

data zgłoszenia: 02.09.2009

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 10 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl
Formularz oferty (30.5 KB)
PL214796 - OPIS PATENTOWY (142 KB)