English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Gadzinowska, E. Piorkowska

Wyznaczanie gęstości zarodkowania sferolitów na podstawie cienkich

ścinków próbek objętościowych (j. ang.)

Polimery 2004, nr 10, 698


Streszczenie

Opisano wyznaczanie gęstości zarodkowania sferolitów na podstawie cienkich ścinków próbek objętościowych. Istotntą część pracy stanowiła symulacja komputerowa krystalizacji sferolitycznej, która pozwoliła na określenie wpływu zależności od czasu zarodkowania sferolitów na średnią liczbę sferolitów w jednostce objętości (N) wyznaczoną na podstawie cienkich ścinków. Poprawność zaproponowanej metody potwierdzono doświadczalnie. Przedmiotem badań były próbki różniącego się ciężarem cząsteczkowym izotaktycznego polipropylenu, kompatybilizowanych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit (MMT) o rozmaitej zawartości MMT oraz mieszanin PP/kompatybilizator (PP + 1% mas. funkcyjnych grup bezwodnika maleinowego). Stwierdzono, że zarodkowanie przebiega najbardziej efektywnie w PP o największym ciężarze cząsteczkowym (rys. 7). Wpływ obecności MMT na zarodkowanie sferolitów na początku procesu krystalizacji w nanokompozatach jest niewielki (rys. 8).


Słowa kluczowe: izotaktyczny polipropylen, nanokompozyty, montmorylonit, krystalizacja, gęstość zarodkowania, symulacja komputerowa

K. Gadzinowska, E. Piorkowska (183.6 KB)
Wyznaczanie gęstości zarodkowania sferolitów na podstawie cienkich ścinków próbek objętościowych (j. ang.)