English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Klepka

Wskaźniki charakteryzujące wzajemne oddziaływanie rury osłonowej i kabla optotelekomunikacyjnego

Polimery 2001, nr 3, 192


Streszczenie

Omówiono metodykę badań odcinków kabli optotelekomunikacyjnych i rur osłonowych pobranych bezpośrednio z gotowych wytworów handlowych, możliwych do zrealizowania na stanowisku badawczym zaprojektowanym i wykonanym w Katedrze Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Badania na tym stanowisku polegają na pomiarach siły poosiowej powstającej w kablu w wyniku wciągania go do unieruchomionej w odpowiednim położeniu geometrycznym rury osłonowej (rys. 1). W wyniku tych pomiarów staje się możliwe wyznaczenie wielu wcześniej nieidentyfikowanych wielkości charakteryzujących przebieg procesu instalowania kabla (rys. 2-5). Przedstawiono przykłady wyników badania przebiegu trzech kolejnych instalowań kabla optotelekomunikacyjnego z warstwą zewnętrzną wytworzoną z PE-HD w rurze osłonowej również wykonanej z PE-HD i mającej na po­wierzchni warstwę ślizgową z PTFE albo z polimeru silikonowego (rys. 6 i 7). Zestawiono wartości uzyskanych na tej podstawie różnych czynników charakteryzujących oddziaływanie rury osłonowej z kablem (tabela 1).


Słowa kluczowe: kable optotelekomunikacyjne, rury osłonowe, instalowanie kabli, wzajemne oddziaływanie kabel-rura, metodyka badań doświadczalnych
T. Klepka (425.6 KB)
Wskaźniki charakteryzujące wzajemne oddziaływanie rury osłonowej i kabla optotelekomunikacyjnego