English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Jakubowicz

Zagadnienia badań, normalizacji i działań praktycznych w próbach

przyspieszonego starzenia (j. ang.)

Polimery 2004, nr 5, 321


Streszczenie

W artykule o charakterze przeglądowym przedstawiono specyfikę badań przyspieszonego starzenia w porównaniu z odpowiednimi badaniami prowadzonymi w warunkach rzeczywistych. Podano matematyczne podstawy tej metody; sprowadzają się one do równań Arrheniusa. Przedyskutowano możliwość prognozowania czasu użytkowania badanego materiału na podstawie jednego pomiaru przyspieszonego starzenia (rys. 1, 2). Praktyczne przykłady zastosowania omawianej metody dotyczą trzech wariantów: (a) różniące się historią próbki tego samego materiału (rys. 3); (b) ten sam materiał, różne otoczenie (rys. 4); (c) ten sam materiał, odmienne metody oceny starzenia (rys. 5). Ponadto omówiono dwa istotne czynniki wpływające na wyniki przyspieszonego starzenia, mianowicie wysoki poziom naprężeń (czynnik ważny w badaniach kauczuków – rys. 6) oraz ubytek stabiltzatorów w trakcie próby (rys. 7).


Słowa kluczowe: próby przyspieszonego starzenia, modelowanie matematyczne, trwałość materiałów, zależność Arrheniusa, przewidywanie czasu użytkowania

I. Jakubowicz (909.9 KB)
Zagadnienia badań, normalizacji i działań praktycznych w próbach przyspieszonego starzenia (j. ang.)