English version
Drukuj

Zgłoszenia patentowe

Wykaz zgłoszeń patentowych (stan na dzień 17.03.2017)

Lp.

Numer/data zgłoszenia

Tytuł

Autorzy

46

P-420804

10.03.2017

Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
45

P-420495

10.02.2017

Sposób wytwarzania modyfikatora do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarnościI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, G. Jaworska
44

P-420194

13.01.2017

Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą drukarki 3D

(wspólny z Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska)

J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna, K. Pałyska, A. Laudańska-Maj, J. Kozakiewicz
43

P-418847

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk
42

P-418846

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Plesnar, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk, J. Krakowiak
41

PCT/PL2016/000089

18.08.2016

A method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural originO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
40

P-416941

22.04.2016

Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych matryc węglowychK. Wróbel, A. Czerwiński
39

P-416940

22.04.2016

Sposób pomiaru szybkości korozji stopów ołowiu w akumulatorach kwasowo-ołowiowychJ. Lach, A. Czerwiński
38

P-415887

22.01.2016

Biodegradowalna folia z surowca naturalnego o właściwościach biobójczych i sposób jej wytwarzaniaI. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow
37

P-415886

22.01.2016

Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych oraz kompozycje polimerowe o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
36

P-415812

15.01.2016

Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin
35

P-415397

18.12.2015

Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

(wspólne z Instytutem Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.)

R. Brzozowski, S. Szarlik, S. Słonecki, Z. Kołodziej, W. Kołodziej, P. Pałucki, M. Kluczek
34

P-415208

09.12.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychE. Wierzbicka, I. Legocka, M. Krzyżewski, M. Wenda, K. Suwała, M. Zielecka, M. Panasiuk
33

P-415207

09.12.2015

Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnychW. Ratajczak, M. Plesnar, T. Porębski, K. Polarczyk, S. Tomzik, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek
32

P-414707

06.11.2015

Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwych oraz modyfikowane topliwe kompozycje klejoweI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski
31

P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowychT. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (IChP), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)
30

P-414453

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, I. Legocka, E. Wierzbicka, K. Cyruchin
29

P-414451

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikatora palności do poli(chlorku winylu) i kompozyty PVC o zmodyfikowanej palnościA. Abramowicz, R. Jeziórska, I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M. Obłój-Muzaj, J. Kolasa, J. Dzierżawski, M. Żubrowska, A. Szadkowska, T. Jaczewska, M. Kumosiński, E. Spasówka, R. Komornicki, M. Studziński
28

P-414321

08.10.2015

Sposób zatrzymywania pracy ogniwa paliwowego zasilanego paliwem gazowymW. Tokarz, P. Piela
27

P-413718

28.08.2015

Sposób otrzymywania biowęglowodorów ciekłych z olejów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
26

P-413615

21.08.2015

Utwardzalna ciekła kompozycja poliuretanowa do membran przewodzących prąd elektryczny

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim)

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, B. Hamankiewicz, A. Czerwiński, A. Wiśniewska, W. Sarna
25

P-413066

08.07.2015

Sposób regeneracji katalizatora zeolitowegoJ. Kijeński, A. Migdał, I. Rasińska, A. Kawalec, M. Jamróz
24

P-413065

08.07.2015

Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopuM. Plesnar, J. Kijeński, W. Stępień, A. Migdał (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
23

P-412777

19.06.2015

Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenoluS. Szarlik, P. Łysik, A. Górska, J. Krakowiak, Z. Wielgosz, J. Stasiński
22

P-412679

11.06.2015

Sposób odzyskiwania morfo liny z odpadu wodnego z procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)W. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk, A. Milczarek, S. Tomzik
21

P-412532

29.05.2015

Sposób regeneracji rozpuszczalników z produkcji poli(tlenku fenylenu) w układzie rozpuszczalnik/nierozpuszczalnikW. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, M. Plesnar, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk
20

P-412440

22.05.2015

Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleinyL. Lewicka, D. Kalisz, A. Migdał, M. Plesnar, A. Kędziora, Z. Dąbrowski
19

P-412439

22.05.2015

Nowe związki o właściwościach biobójczych i sposób ich wytwarzaniaA. Wiśniewska, Z. Dąbrowski, P. Lipiński, A. Michalczyk
18

P-412438

22.05.2015

Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu przez hydrogenolizę glicerynyA. Górska, R. Brzozowski, S. Słonecki, J. Kijeński, A. Migdał
17

P-411922

08.04.2015

Sposób modyfikacji żywic epoksydowych i kompozycje epoksydowe o podwyższonej udarnościM. Krzyżewski, J. Kozakiewicz, J. Trzaskowska, I. Ofat
16

P-411646

18.03.2015

Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym ciężarze cząsteczkowymZ. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, S. Pawłowski, K. Suwała
15

P-411645

18.03.2015

Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą ciągłąZ. Wielgosz, J. Stasiński, R. Jeziórska, S. Pawłowski, S. Firlik
14

P-411642

18.03.2015

Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o dużym ciężarze cząsteczkowymZ. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, A. Kruzel, S. Pawłowski
13

P-411219

09.02.2015

Sposób modyfikacji grafitu stosowanego jako antypiren i trudno palne kompozycje polimerowe

(wspólne z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar, B. Lasek
12

P-410683

19.12.2014

Sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów ceramika-polimer dla elektroniki wysokich częstotliwości

(wspólne z Politechniką Warszawską)

M. Szafran, E. Pawlikowska, E. Pietrzak, E. Bobryk, Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, J. Kozakiewicz, I. Ofat, J. Trzaskowska

11

P-410669

19.12.2014

Szampon do włosów o obniżonym działaniu drażniącym

M. Sułek, B. Mirkowska, J. Janiszewska, K. Kurzepa

10

P-410378

4.12.2014

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnego nienasyconego poliestru oraz sposób otrzymywania fotoutwardzalnej wodnej emulsji poliestrowejP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
9P-410041
3.11.2014
Sposób wydzielania substancji aktywnych z wytłoków kapusty
I. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, I. Legocka, M. Machałowska
8

P-409902

23.10.2014

Biopreparat na podłożu stałym do pielęgnacji roślin oraz sposób wytwarzania biopreparatu

I. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow

7

P-409464

11.09.2014

Sposób wprowadzania masy czynnej do kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp.zo.o., Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

6

P-409185

14.08.2014

Sposób utleniającej polimeryzacji 2,6-dimetylofenoluS. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Żubrowska, S. Pawłowski
5

P-408085

30.04.2014

Kolektor prądowy elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego, sposób jego otrzymywania oraz akumulator ołowiowo-kwasowy

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp.zo.o., Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

4

PCT/PL2013/000147

18.11.2013

(data pierwszeństwa 26.11.2012)

A method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fatO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska

3

P-405261

6.09.2013

Układ katalityczny utleniania akroleiny do kwasu akrylowego

L. Lewicka, J. Kamiński, D. Kalisz, A. Kuczyńska, A. Kulig-Adamiak, J. Cybulski

2

P-405169

29.08.2013

Kompozyty drewnopodobne poli(chlorku winylu) odporne na działanie mikroorganizmów i sposób ich wytwarzania

(wspólnie z UniwersytetemTechnologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy)

S. Zajchowski, J. Tomaszewska, K. Lewandowski, J. Mirowski, R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

1

P-393649
14.01.2011

Sposób stabilizacji katalizatora heterogenicznego zawierającego metaliczno-organiczne centra aktywne

T. Boinski, P. Piela, W. Tokarz