English version
Drukuj

Zgłoszenia patentowe

Wykaz zgłoszeń patentowych (stan na dzień 05.06.2018)

Lp.

Numer / data zgłoszenia

Tytuł

Autorzy

36P-425734
25.05.2018
Sposób otrzymywania kaprolaktamu z odpadówtekstylnych zawierających poliamid 6
I.Rasińska, O.Osawaru, J.Kijeński, A.Migdał,M.Nemtusiak, E.Śmigiera, P.Niewiadomski
35P-424922
16.03.2018
Sposób otrzymywania nieftalanowego plastyfikatorapoliestrowegoE.Wardzińska-Jarmulska, B.Szczepaniak,B.Szczepankowska, A.Modzelewska, J.Stanecka, A.Badowska, K.Potajczuk-Czajka, R.Grzybek
34P-424921
16.03.2018
Sposób wytwarzania modyfikatora wodnych klejówdyspersyjnych i modyfikowane kleje dyspersyjne o obniżonej wsiąkliwości
I.Legocka, E.Wierzbicka, M.Krzyżewski, M.Binkowska,G.Jaworska
33

P-424034

22.12.2017

Sposób galwanicznego pokrywania chromem usieciowanych przewodzących matryc węglowychK.Wróbel, J.Lach, A.Czerwiński
32

P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek
31

PCT/PL2017/051777

28.03.2017

Ogniwo litowo-jonowe

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych)

B.Hamankiewicz, A.Czerwiński, M.Krajewski, M.Michalska, L.Lipińska, J.Kozakiewicz, J.Przybylski, K.Sylwestrzak, W.Sarna
30

P-420804

10.03.2017

Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
29

P-420495

10.02.2017

Sposób wytwarzania modyfikatora do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarnościI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, G. Jaworska
28

P-420194

13.01.2017

Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą drukarki 3D

(wspólny z Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska)

J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna, K. Pałyska, A. Laudańska-Maj, J. Kozakiewicz
27

P-418847

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk
26

P-418846

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Plesnar, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk, J. Krakowiak
25

PCT/PL2016/000089

18.08.2016

A method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural originO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
24

P-416941

22.04.2016

Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych matryc węglowychK. Wróbel, A. Czerwiński
23

P-416940

22.04.2016

Sposób pomiaru szybkości korozji stopów ołowiu w akumulatorach kwasowo-ołowiowychJ. Lach, A. Czerwiński
22

P-415887

22.01.2016

Biodegradowalna folia z surowca naturalnego o właściwościach biobójczych i sposób jej wytwarzaniaI. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow
21

P-423903

22.01.2016

Kompozycje polimerowe o ograniczonej palnościP.Jankowski, D.Kijowska, I.Legocka, E.Górecka
20

P-415812

15.01.2016

Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin
19

P-415397

18.12.2015

Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

(wspólne z Instytutem Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.)

R. Brzozowski, S. Szarlik, S. Słonecki, Z. Kołodziej, W. Kołodziej, P. Pałucki, M. Kluczek
18

P-415208

09.12.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychE. Wierzbicka, I. Legocka, M. Krzyżewski, M. Wenda, K. Suwała, M. Zielecka, M. Panasiuk
17

P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowychT. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (IChP), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)
16

P-414453

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, I. Legocka, E. Wierzbicka, K. Cyruchin
15

P-414451

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikatora palności do poli(chlorku winylu) i kompozyty PVC o zmodyfikowanej palnościA. Abramowicz, R. Jeziórska, I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M. Obłój-Muzaj, J. Kolasa, J. Dzierżawski, M. Żubrowska, A. Szadkowska, T. Jaczewska, M. Kumosiński, E. Spasówka, R. Komornicki, M. Studziński
14

P-414321

08.10.2015

Sposób zatrzymywania pracy ogniwa paliwowego zasilanego paliwem gazowymW. Tokarz, P. Piela
13

P-413718

28.08.2015

Sposób otrzymywania biowęglowodorów ciekłych z olejów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (IChP), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
12

P-413615

21.08.2015

Utwardzalna ciekła kompozycja poliuretanowa do membran przewodzących prąd elektryczny

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim)

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, B. Hamankiewicz, A. Czerwiński, A. Wiśniewska, W. Sarna
11

P-413066

08.07.2015

Sposób regeneracji katalizatora zeolitowegoJ. Kijeński, A. Migdał, I. Rasińska, A. Kawalec, M. Jamróz
10

P-412679

11.06.2015

Sposób odzyskiwania morfo liny z odpadu wodnego z procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)W. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk, A. Milczarek, S. Tomzik
9

P-411219

09.02.2015

Sposób modyfikacji grafitu stosowanego jako antypiren i trudno palne kompozycje polimerowe

(wspólne z "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar, B. Lasek
8

P-410683

19.12.2014

Sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów ceramika-polimer dla elektroniki wysokich częstotliwości

(wspólne z Politechniką Warszawską)

M. Szafran, E. Pawlikowska, E. Pietrzak, E. Bobryk, Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, J. Kozakiewicz, I. Ofat, J. Trzaskowska

7

P-410669

19.12.2014

Szampon do włosów o obniżonym działaniu drażniącym

M. Sułek, B. Mirkowska, J. Janiszewska, K. Kurzepa

6

P-410378

4.12.2014

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnego nienasyconego poliestru oraz sposób otrzymywania fotoutwardzalnej wodnej emulsji poliestrowejP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
5P-410041
3.11.2014
Sposób wydzielania substancji aktywnych z wytłoków kapusty
I. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, I. Legocka, M. Machałowska

4

P-409464

11.09.2014

Sposób wprowadzania masy czynnej do kolektora elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp.zo.o., Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk
3

P-408085

30.04.2014

Kolektor prądowy elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego, sposób jego otrzymywania oraz akumulator ołowiowo-kwasowy

(wspólne z Uniwersytetem Warszawskim, JENOX Akumulatory Sp.zo.o., Instytutem Metali Nieżelaznych)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

2

P-405261

6.09.2013

Układ katalityczny utleniania akroleiny do kwasu akrylowego

L. Lewicka, J. Kamiński, D. Kalisz, A. Kuczyńska, A. Kulig-Adamiak, J. Cybulski

1

P-393649
14.01.2011

Sposób stabilizacji katalizatora heterogenicznego zawierającego metaliczno-organiczne centra aktywne

T. Boinski, P. Piela, W. Tokarz