English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Stolarzewicz

Żyjąca polimeryzacja jonowa

Polimery 2002, nr 10, 679


Streszczenie

Przedstawiono (w nawiązaniu do Kongresu IUPAC Macro 2000) przegląd prac nad żyjącą polimeryzacją jonową, opublikowanych w głównej mierze w ostatnich latach. Są to przede wszystkim artykuły dotyczące anionowej polimeryzacji metakrylanów i akrylanów, jednak procesy żyjące badano również w odniesieniu do polimeryzacji szeregu innych monomerów zarówno winylowych, jak i heterocyklicznych (z otwarciem pierścienia). Opisano nowe i modyfikowane układy inicjujące stosowane w żyjącej polimeryzacji. W przeglądzie uwzględniono również syntezy różnych makromonomerów oraz telechelicznych homo- i kopolimerów o różnorodnej (np. gwiaździstej) architekturze.


Słowa kluczowe: polimeryzacja żyjąca, polimeryzacja anionowa, polimeryzacja kationowa, metakrylany i akrylany, monomery winylowe, monomery heterocykliczne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia
A. Stolarzewicz (403.3 KB)
Żyjąca polimeryzacja jonowa