English version
Drukuj

Żywice epoksydowe

Tematyka badawcza


  • Ciekłe i niskotopliwe żywice epoksydowe
  • Stałe żywice epoksydowe do celów powłokowych
  • Specjalne typy małotonażowych żywic epoksydowych: epoksynowolaki, żywice oksazolidonowo-epoksydowe, alifatyczne żywice epoksydowe
  • Technologie produkcji utwardzaczy i przyspieszaczy utwardzania: poliaminoamidy, addukty aminowe, orto-tolilobiguanidy, zasady Mannicha, produkty kondensacji amin aromatycznych, utwardzacze bezwodnikowe typu adduktów dienowych
  • Środki uelastyczniające do żywic epoksydowych
  • Składniki farb proszkowych.


Doświadczenie


  • Synteza i zastosowanie żywic epoksydowych
  • Farby proszkowe i wodorozcieńczalne składniki do ich produkcji
  • Żywice lakiernicze
  • Kleje sieciujące.


Kontakt


tel. +48 22 568 28 85

faks +48 22 568 23 82