English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustată, J. Bicu

Żywice epoksydowo-anilinowo-formaldehydowe modyfikowane kwasami żywicznymi (j. ang.)

Polimery 2001, nr 7-8, 534


Streszczenie

Przedstawiono sposób otrzymywania żywicy anilinowo-formaldehydowej typu nowolakowego, którą modyfikowano estrami glicydylowymi kwasów żywicznych, oraz żywicy epoksydowo-anilinowo-formaldehydowej, którą modyfikowano kwasami żywicznymi. Zarejestrowano widma IR i lH-NMR uzyskanych żywic, stwierdzając występowanie fragmentów hydrofenantrenowych w ich lańcuchach. Uzyskano także krzywe termograwimetryczne badanych żywic i określono energie aktywacji rozkładu termicznego (tabela 1). Wytworzone żywice wprowadzono jako dodatki do klejów akrylowych stosowanych do taśm samoklejących i zbadano wpływ ilości dodawanej zmodyfikowanej żywicy na właściwości kleju. Stwierdzono znaczny wzrost siły kohezji (tabela 2).


Słowa kluczowe: żywice epoksydowo-anilinowo-formaldehydowe, modyfikacja żywic kwasami żywicznymi, modyfikowane żywice jako dodatki do klejów akrylowych, właściwości klejów, taśmy samoprzylepne
F. Mustată, J. Bicu (236.8 KB)
Żywice epoksydowo-anilinowo-formaldehydowe modyfikowane kwasami żywicznymi (j. ang.)