English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Żmihorska-Gotfryd

Żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane glikolami i polieterolami — otrzymywanie i właściwości

Polimery 2000, nr 10, 687


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań nad chemiczną modyfikacją rezolowych żywic fenolowo-formaldehydowych za pomocą dwu- i trójfunkcyjnych polieteroli typu „Rokopol” (tabela 1) albo wybranych glikoli: 1,2-etanodiolu, 2,2-oksydietanolu lub 1,4-butanodiolu. Określono warunki prowadzenia modyfikacji (tabela 2), oznaczono właściwości fizyko-chemiczne otrzymanych żywic (tabele 3 i 4), a na podstawie widm IR (rys. 1,2) scharakteryzowano ich budowę chemiczną. Stwierdzono m.in., że modyfikowane rezole charakteryzują się dużą zawartością suchej masy i małą zawartością wolnych substratów, w szczególności wolnego formaldehydu. Modyfikowane żywice zastosowano do otrzymywania powłok lakierniczych. Uzyskane powłoki mają dobrą przyczepność do podłoża, a ich elastyczność, odporność i twardość zależy od rodzaju modyfikatora (tabele 5 i 6); spośród zastosowanych modyfikatorów najskuteczniejszymi były dwufunkcyjne polieterole.

Wyniki badań derywatograficznych świadczą o dobrej odporności termicznej modyfikowanych żywic (tabela 7).
Słowa kluczowe: żywice fenolowo-formaldehydowe, modyfikacja chemiczna, polieterole, diole, powłoki lakiernicze, właściwości użytkowe
A. Żmihorska-Gotfryd (629.5 KB)
Żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane glikolami i polieterolami — otrzymywanie i właściwości