Nanomateriały

Dokumenty do pobrania:

Wytyczne Komisji Europejskiej dla pracowników “Working Safely with Manufactured Nanomaterials”


Wytyczne Komisji Europejskiej dla pracodawców „Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work

Platforma internetowa Wspólnego Centrum Badawczego KE poświęcona nanomateriałom

Poradnik NIOSH (EN) – Current Strategies for engineering controls in Nanomaterial Production and Downstream Handling Processes

Kraje UE kwestionują stanowisko Komisji w sprawie regulacji dotyczącej nanomateriałów

Materiały z Sympozjum JRC “Safety Issues and Regulatory Challenges of Nanomaterials”, 3-4 maja 2012 r.

Działalność Zjednoczonego Centrum Badawczego KE (JRC) w zakresie nanomateriałów

Zalecenie Komisji dotyczące definicji nanomateriału

Pytania i odpowiedzi dotyczące definicji nanomateriału

Uwagi CEFIC-u dotyczące definicji nanomateriału

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (zalecenia dla nanomateriałów_R7a)

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (zalecenia dla nanomateriałów_R7b)

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (zalecenia dla nanomateriałów_R7c)

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (zalecenia dla nanomateriałów_R8)

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (zalecenia dla nanomateriałów_R10

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (zalecenia dla nanomateriałów_R14)

Bezpieczna praca z nanomateriałami wytworzonymi (technicznymi) – Poradnik dla pracodawców i pracowników

Opracowanie Zjednoczonego Centrum Badawczego KE w sprawie przeglądu definicji nanomateriałów, Część 1 „Compilation of information concerning the experience with the definition”

Opracowanie Zjednoczonego Centrum Badawczego KE w sprawie przeglądu definicji nanomateriałów, Część 2 „Assessment of collected information concerning the experience with the definition”

Opracowanie Zjednoczonego Centrum Badawczego KE w sprawie przeglądu definicji nanomateriałów, Część 3 „Scientific-technical evaluation of options to clarify the definition and to facilitate its implementation”

Plan działań ECHA dotyczący nanomateriałów na lata 2016-2018