Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

imienia Profesora Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

e-mail ichp@ichp.pl

tel. +48 22 568 23 93

NIP 5252836114

KRS 0000857893


Dyrektor
dr inż. Paweł Bielski

pawel.bielski@ichp.pl

tel. +48 22 633 97 98

faks +48 22 568 22 42


Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
dr inż. Ewa Śmigiera

ewa.smigiera@ichp.pl

tel. +48 22 568 22 18, +48 22 633 93 34
tel./faks +48 22 568 25 22


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Wojciech Konarski

wojciech.konarski@ichp.pl

tel. +48 22 568 23 35

faks +48 22 568 23 38


Główna księgowa

mgr Dominika Jaworska

dominika.jaworska@ichp.pl

tel. +48 22 568 23 34

faks +48 22 568 23 38


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

mgr inż. Małgorzata Walkiewicz
tel. +48 22 568 23 54


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

mgr Anna Matusiak-Wekiera

iod@ichp.pl


BIURO TRANSFERU TECHNOLOGII

dr inż. Ewa Śmigiera

ewa.smigiera@ichp.pl

tel. +48 22 568 27 66


Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym (Centrum ds. REACH i CLP)

tel.+48 22 568 20 33


Dział Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

tel. +48 22 568 28 45, +48 22 568 21 82

kontakt@cro.ichp.pl lub kontakt@bds.ichp.pl

(Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO);

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC)


BIURO PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner

tel. +48 22 568 22 00


Rzecznik Patentowy

mgr Jolanta Rosińska

jolanta.rosinska@ichp.pl

tel. +48 22 568 20 71


Zespół Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr inż. Małgorzata Rudyk

malgorzata.rudyk@ichp.pl

tel./fax +48 22 568 22 63


Dział Zarządzania Personelem

mgr Monika Szcześniak

monika.szczesniak@ichp.pl

tel. +48 22 568 22 49


Dział Administracyjno-Techniczny

mgr Mariusz Sar

mariusz.sar@ichp.pl

tel. +48 22 568 20 11

tel. +48 22 568 23 91, +48 22 568 23 92


Dział Ochrony

tel. +48 22 568 29 99