O instytucie

Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – ICHP).

Połączenie Instytutów wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki. To już czwarta, i do tej pory największa, konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu.

Połączenie Instytutów realizowane jest na podstawie decyzji Rady Centrum Łukasiewicz. W efekcie konsolidacji Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej będzie zatrudniał blisko 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8.

Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

Realizowane przez Instytut prace koncentrują się na:

 • opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących:
   • nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
   • półproduktów farmaceutycznych,
   • wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,
   • materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji,
   • recyklingu tworzyw polimerowych,
   • nowych biopaliw,
   • wydzielania wodoru;
 • badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:
   • biotechnologii – wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej,
   • chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia);
 • badaniach dotyczących rozwoju nowych technik:
   • badawczych i analitycznych,
   • przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • badaniach w zakresie strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego;
 • działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:
   • wspomaganie agend rządowych w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,
   • doradztwo, konsultacje oraz szkolenia dla przedsiębiorstw w zakresie REACH (rejestracja), CLP oraz obowiązków transportowych (ADR),
   • prace dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (Global Harmonised System – GHS),
   • działalność Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (współpraca z Ministerstwem Środowiska),
   • działalność normalizacyjna;
 • działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej;
 • działalności wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” o zasięgu międzynarodowym;
 • działalności szkoleniowej na potrzeby własne i innych jednostek.

Obecnie istniejące kompetencje Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej zostają poszerzone o te z zakresu farmacji oraz biotechnologii. Skupiać się będą w szczególności na kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Łukasiewicz – IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego Biodribin® stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, jak i przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i w chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 36 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.