Zespół Farmakokinetyki (BAF)

Zespół Farmakokinetyki specjalizuje się w badaniach równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych. Od 2003 roku pracujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Certyfikat nr 4/2018/DPL) oraz SNAS. Wykonaliśmy ponad 80 badań farmakokinetycznych. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi firmami farmaceutycznymi i ośrodkami klinicznymi. Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi i badawczymi dotyczy nowych modeli badań porównawczych in vitro oraz nowych technik i metod bioanalitycznych. Badania równoważności wykonujemy od 1983 r.

Darmowe narzędzie on-line do prezentacji wyników Incurred sample reanalysis (ISR) przygotowane we współpracy z Politechniką Warszawską dostępne na stronie https://modelvis.shinyapps.io/isrVis/.
Narzędzie zostało przedstawione w czasopiśmie Bioanalysis, Vol.9, No.12.

Darmowe narzędzie on-line ułatwiające znalezienie przyczyny wystąpienia wyników ISR niespełniających kryteriów akceptacji przygotowane we współpracy z Politechniką Warszawską: https://modelvis.shinyapps.io/isr3d/.
Narzędzie zostało przedstawione w czasopiśmie Bioanalysis, Vol.10, No.3.

Aparatura badawcza

 • Tandemowy spektrometr mas Quattro Micro (Micromass / Waters) połączony z HPLC (LC/MS/MS)
 • Spektrometr mas LCMS-2010 (Shimadzu) połączony z HPLC (LC/MS)
 • UHPLC i HPLC z detektorami UV-VIS, elektrochemicznym i fluorymetrycznym
 • UPLC Acquity z detektorem TUV(Waters)
 • Automat do przygotowywania próbek do analizy SOLO Version 8.37, firmy Hudson Robotics, Inc.

Publikacje

 • Incurred sample reanalysis: time to change the sample size calculation?, AAPSJournal 2019; DOI 10.1208/s12248-019-0293-2
 • Matrix effect screening for cloud-point extraction combined with liquid chromatography coupled to mass spectrometry: bioanalysis of pharmaceuticals, Journal of Chromatography A 2019; DOI 10.1016/j.chroma.2019.01.031
 • Bioanalytical method validation: new FDA guidance vs. EMA guideline. Better or worse?, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2019; DOI 10.1016/j.jpba.2018.12.030
 • Quantitative evaluation of the matrix effect in bioanalytical methods based on LC-MS: A comparison of two approaches, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2018; DOI 10.1016/j.jpba.2018.03.052
 • Extended 3D and 4D cumulative plots for evaluation of unmatched incurred sample reanalysis, Bioanalysis 2018; DOI 0.4155/bio-2017-0210
 • Free online tool https://modlvis.shinyapps.io/isr3d/

Kierownik

mgr Edyta Pesta

tel. +48 22 568 24 28