Zespół Hodowli Komórkowych i Immunologii (BBH)

Tematyka badawcza

 • Badania aktywności biologicznej rekombinowanych białek w hodowlach komórek eukariotycznych
 • Badania cytotoksyczności substancji chemicznych względem komórek eukariotycznych
 • Otrzymywanie i wykorzystanie przeciwciał jako narzędzi w metodach analitycznych
 • Opracowanie nowych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do badań poziomu zanieczyszczeń w preparatach rekombinowanych farmaceutyków
 • Badania poziomu ekspresji rekombinowanych białek w oparciu o metody immunologiczne

Oferta badawczo-wdrożeniowa

 • Opracowanie metod badania aktywności biologicznej związków chemicznych i białek rekombinowanych w warunkach in vitro
 • Konstrukcja, optymalizacja i walidacja testów ELISA w badaniach czystości rekombinowanych farmaceutyków(m.in. oznaczanie poziomu zanieczyszczeń białkami komórek gospodarza, oznaczanie pozostałości preparatów enzymatycznych stosowanych w technologii)
 • Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych metodą fuzji hybrydom
 • Preparatyka przeciwciał (mono-i poliklonalnych)
 • Znakowanie przeciwciał
 • Otrzymywanie i oczyszczanie białek rekombinowanych w skali laboratoryjnej z hodowli komórek eukariotycznych(transfekcja komórek, optymalizacja wydajności transfekcji, wyprowadzenie stabilnych linii komórkowych i selekcja linii o korzystnym poziomie ekspresji białka z wprowadzonego genu; optymalizacja warunków hodowli)

Doświadczenie

 • Konstrukcja i walidacja testów ELISA do wykrywania białek gospodarza, karboksypeptydazy, lizozymu w substancji czynnej i produkcie końcowym dla różnych form insuliny
 • Uzyskanie przeciwciał monoklonalnych (m.in. przeciwko rekombinowanej syntazie tymidylanowej, kalcyklinie, β-amyloidowi,katalitycznemu fragmentowi proteazy cysteinowej motylicy wątrobowej, proteazie Ubp1, a także hemaglutyninie i neuraminidazie wirusa grypy ptaków)
 • Oznaczanie miana przeciwciał w surowicach królików w procesie otrzymywania przeciwciał poliklonalnych do badań analitycznych
 • Wykrywanie i/lub oznaczanie miana przeciwciał w materiale biologicznym (osocze,surowica, odchody) zwierząt (myszy, kurczęta) z badań immunogenności rekombinowanych szczepionek podjednostkowych (antygen HBs WZW B, antygen E2 klasycznego pomoru świń, szczepionka DNA oraz białka hemaglutyniny H5 i H1 wirusa grypy, VP2-VLPs parwowirusa kur)
 • Opracowanie testu bELISA do detekcji przeciwciał przeciwko hemaglutyninie H5 wirusów grypy
 • Opracowanie testów do oznaczania zakresu specyficzności przeciwciał monoklonalnych przeciwko hemaglutyninie H5 i neuraminidazie N1 wirusa grypy
 • Badania aktywności biologicznej białek rekombinowanych (m.in. test neutralizacji toksyny wąglikowej na hodowlach makrofagów, aktywność proliferacyjna hormonu wzrostu rhGH)
 • Badania cytotoksyczności antybiotyków przeciwnowotworowych (pochodne melfalanu, antracykliny) w hodowlach in vitro

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • W pełni wyposażona pracownia immunodiagnostyczna z możliwością analiz zgodnie z wymogami GMP (czytniki mikropłytekz pomiarem absorbancji i fluorescencji, płuczki, platformy do inkubacji z kontrolą warunków)
 • Kompletnie wyposażone laboratorium hodowli komórek eukariotycznych (inkubatory CO2, komory laminarne, wirówki, mikroskopy, w tym mikroskop fluorescencyjny z możliwością archiwizacji wyników eksperymentu Axio Vert. A1 Zeiss, elektroporator Gene Pulser Xcell Biorad, spinnery)
 • Cytometr przepływowy BD FACSAria z sorterem komórek

Kierownik

dr Violetta Cecuda-Adamczewska

tel. +48 22 37 86 223