Zespół Materiałów Bioaktywnych, Kosmetyków i Detergentów (BBK)

Kierownik Zespołu

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 22 568 22 81


Kosmetyki i produkty chemii gospodarczej

Zaawansowane materiały funkcjonalne – wyroby medyczne, suplementy diety, farmaceutyki, nutraceutyki

Wykorzystanie bioprocesów w technologii chemicznej

Substancje biologicznie czynne dla branży life science

Peptydy aktywne biologicznie – hydrolizaty białkowe, peptydy syntetyczne

Osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe