Osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe

Doświadczenie naukowo-badawcze

 • Publikacje: 43
 • Patenty i zgłoszenia patentowe: 14
 • Nagrody i wyróżnienia: 30, w tym m. in.:
 • 7 Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Nagroda Specjalna Prezesa Urzędu Patentowego
 • Nagroda im. dr L. Rajchmana I stopnia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
 • Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

Doświadczenie wdrożeniowe (2013-2018)

Chemia gospodarcza

 • 12 produktów skomercjalizowanych
 • 3 produkty w trakcie komercjalizacji

Kosmetyki

 • 6 produktów skomercjalizowanych
 • 6 produktów w trakcie komercjalizacji

Suplementy diety

 • 5 produktów skomercjalizowanych

Wyroby medyczne

 • 1 technologia skomercjalizowana