Laboratorium Oceny Wyrobów Rynkowych i Biodegradacji (BS-4)

p.o. Kierownik

inż. Renata Dudek
tel. +48 22 568 22 94


Ocena i analiza wyrobów i surowców chemii gospodarczej

Badania biodegradacji całkowitej związków organicznych, w tym detergentów

Akredytacja PCA