Zespół Chemicznej i Fizycznej Modyfikacji Polimerów oraz Klejów (BP-3)

Zespół Chemicznej i Fizycznej Modyfikacji Polimerów oraz Klejów (BP-3)

Kierownik Zespołu

dr inż. Ewa Wierzbicka
tel. +48 568 26 93, +48 568 26 48


Oferta badawczo-projektowa