Analiza surowców kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem technik spektroskopowych i chromatograficznych