Ocena właściwości użytkowych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych