Inne procesy technologiczne

 

Wytwarzanie alkalicznego roztworu nadtlenku wodoru
stosowanego do bielenia pulpy papierniczej lub włókienniczej