Recykling

Utylizacja i recykling ścieków i strumieni technologicznych w galwanizerniach stosujących metodę ogniową

Wykorzystanie surowców odpadowych do produkcji ekranów akustycznych

Rewulkanizacja rozdrobnionych odpadów gumy z opon samochodowych

Hydrometalurgiczne odzyskiwanie materiałów z odpadów baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych

Modyfikacja odpadów z oprzyrządowania elektrycznego/elektronicznego