Tworzywa polimerowe

Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji suspensyjnej

Polistyren o ograniczonej palności

Zastosowania grafitu i nanonapełniaczy grafitowych do ograniczenia palności tworzyw polimerowych

Poliestrole do poliuretanów

Bezhalogenowe trudnopalne kompozycje epoksydowe

Modyfikatory mieszalności polimerów

Kompozyty polimerowe z nanoproszkami metali do zastosowań w ekranowaniu promieniowania elektromagnetycznego

Modyfikacja tworzyw termoplastycznych polimerami naturalnymi

Modyfikacja tworzyw termoplastycznych odpadami upraw jednorocznych