Otrzymywanie heparyny w postaci soli różnych metali lub soli amonowych