Analiza związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych