Przetargi

Wdrożenie Platformy eZamawiający - składanie ofert drogą elektroniczną

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych - unieważnienie

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych

...  uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych - unieważnienie

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2, w budynku nr 1 w siedzibie Zamawiającego uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego...