Przetargi

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń laboratoryjnych

...  uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu: usługa utrzymania i rozwoju bazy danych

Usługa utrzymania i rozwoju bazy danych Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Roboty budowlane

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożaru, sprzęgnięciem jej z istniejącymi systemami ppoż. budynku...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: na usługę utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS

W wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dokonano wyboru oferty...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: przeprowadzenie spraw patentowych

Usługa przeprowadzenia ściśle określonych spraw patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii oraz farmacji dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego