Wynalazki – oferta

Sposób odparowania strumienia gliceryny poddawanej reakcji w procesie przepływowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób odparowania strumienia gliceryny w procesie przepływowym. Znane są sposoby prowadzenia procesów chemicznych w fazie gazowej, w sposób ciągły w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora.

Nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego

Przedmiotem wynalazku są nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego. Liczną grupę kationowych związków powierzchniowo czynnych stanowią czwartorzędowe chlorki lub bromki amoniowe...