Wynalazki – oferta

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

Przedmiotem wynalazku jest sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu, w obecności napełniacza o uziarnieniu w rozmiarze nanometrów.

Method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller

This invention comprises a method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller with nanometer-size granulation.

Sposób wydzielania substancji biobójczych z soku kapusty białej

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białej, metodą selektywnej sorpcji idesorpcji.

Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny będącej produktem w procesie dehydratacji gliceryny otrzymanej z przerobu tłuszczów.

Sposób otrzymywania pochodnych antybiotyków antracyklinowych i otrzymane nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych

Antybiotyki antracyklinowe stanowią cenną grupę cytostatyków skutecznych w terapii wielu nowotworów, a szczególnie białaczek i różnych rodzajów nowotworów litych.

Pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób ich otrzymywania i środek farmaceutyczny

Przedmiotem wynalazku są pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny o aktywności przeciwnowotworowej...